RETERA PROJECTEN _ UTILITEITS & MONUMENTALE ONDERHOUDSWERKEN
 
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE PRIVATE ONDERNEMING
PROJECTCOORDINATIE VERBOUWINGEN / UITVOERING ONDERHOUDSPROJECTEN & LEERWERKTRAJECTEN BOUW_SCHILDERTECHNIEK MBO 1 / AKA
 

Retera Projecten is een onderneming welke haar wortels vindt in het nieuwe denken en een nieuw verantwoorde manier van zaken doen. Afspraken worden gemaakt op basis van een hybride offerte ( MVO-verantwoord ) waarbij met behoud van een aantrekkelijke prijs en gegarandeerde eindkwaliteit, u als opdrachtgever vanuit maatschappelijk oogmerk de ruimte biedt om de stageklanten op een kwalitatief nivo te begeleiden. Op deze manier komen zij verder met zichzelf als mens in de maatschappij en als werknemer in arbeidsland.

Dit betekent echter niet dat u betaalt voor de begeleidingstijd. Wel faciliteert u dit proces door geen stricte deadline te eisen en levert U hierdoor een maatschappelijke bijdrage vanuit uw hart. Een duidelijke win-win situatie, voor als u geen grote haast heeft met uw project. Retera Projecten heeft een voorlopige erkenning als leerwerkbedrijf (Fundeon) voor MBO-1 stageopleidingen en werkt nauw samen met diverse regionale ROC's_regio Groot Rotterdam en Haaglanden binnen een verantwoorde ketenaanpak. Hierin wordt de terugval van deelnemers binnen de keten opgevangen en is de schooluitval minimaal.

Eea vertaalt zich voor u in,


Uw voordeel :
  • lagere kosten voor uw onderhouds, bouw, vakschilderproject door de inzet van MBO-1 stagiars en minder beroepskrachten.

Uw bijdrage :
  • een iets langere opdrachtduur, in goed overleg, op basis van aangenomen werk ( fixed price ) danwel uurbasis.
  • het faciliteren van de arbeidsgerelateerde persoonlijke ontwikkeling van de stagairs.

Uw projeckwaliteit :
  • blijft geborgd door de inzet van professionele vakmensen binnen de technisch uitvoering.

 

Retera Projecten is ook bedreven in de projectcoordinatie en directievoering van complexe verbouwingen : hierin kunt u als opdrachtgever vooral genieten van uw project en zich bezighouden met het uitzoeken van de voor u relevante interieur/stylingzaken zoals verfkleuren, soort keuken, lampen, vloerbedekking ed. terwijl de projectaansturing van aannemers, het technisch uitzoekwerk (constructies, installaties, ed.), de vergunningen en kostenbeheersing u uit handen wordt genomen zonder het gevoel te hebben dat u geen vinger meer aan de kosten-pols meer heeft. Retera Projecten is bewezen groeiend excellent in met name transparante projectcommunicatie en de borging van uw technische projectrisico's en de gehele uitvoeringskwaliteit.


Voorbeeldprojecten:
  • uitvoering interieurverbouwing handvaardigheidslokaal St. Aloysiuscollege - Den Haag
  • uitvoering monumentaal vakschilderwerk Boerderij Rustdam - Zoeterwoude
  • planvorming/communicatie verbouwing en exploitatie Wijkbibliotheek de Tamboer tot Lokaal Cultuur Centrum ( LCC+) - Rotterdam Kralingen Crooswijk
  • projectleiderschap complexe verbouwing Samenvoeging 2 woningen incl zonneboiler-daksysteem - Scheveningen

 

Bel vrijblijvend met : 06-19632916 voor een afspraak danwel prijsopgaaf- of mail : info@retera-projecten.nl
Wij willen u graag persoonlijk meer vertellen over onze werkwijze en mogelijkheden voor uw specifieke project!

Namens Retera Projecten,
Hartelijke groet,

Jan Willem Retera
 


Retera Projecten / Weth. Hillenaarplantsoen 70 / 2284VV / Rijswijk (ZH) / kvk-nr:27316564 / BTW-nr: NL 181883296B01 /
E: info@retera-projecten.nl / T: +31619632916.